Advokat dr. Dalibor Pejaković   Aleja Svetog Save 7b/1   78.000 Banja Luka   Mob: 065 / 699 – 809   Email:dalibor.pejakovic@gmail.com   www. advokatpejakovic.com AUTORSKI RADOVI : PREPORUKE I PRIZNANJA : NOVA ENGLESKA POMORSKA POLISA U OSIGURANJU ROBE U MEĐUNARODNOM PREVOZU  PRAVNA PRIRODA UGOVORA O OSIGURANJU I POLISE OSIGURANJA AMERICAN BAR ASSOCIATION RULE OF LAW INITIATIVE