Advokat dr. Dalibor Pejaković   Aleja Svetog Save br. 19   78.000 Banja Luka   Mob: 065 / 699 – 809   Email:dalibor.pejakovic@gmail.com   www.advokatpejakovic.com   AUTORSKI RADOVI : PREPORUKE I PRIZNANJA : NOVA ENGLESKA POMORSKA POLISA U OSIGURANJU ROBE U MEĐUNARODNOM PREVOZU  PRAVNA PRIRODA UGOVORA O OSIGURANJU I POLISE OSIGURANJA AMERICAN BAR ASSOCIATION RULE OF LAW INITIATIVE   Copyright © Dalibor Pejaković PRINUDNO NAMIRENJE KAO PREDMET POBIJANJA PRAVNE RADNJE U STEČAJNOM POSTUPKU OBAVEZNA NOTARSKA OBRADA U PRAVNOM SISTEMU BIH NAKNADA ŠTETE U OBLIKU RENTE